Híreink > Beiratkozas

Beiratkozas

Óvodai felvételi kérelem (Adatlap)

Szülői nyilatkozat óvodai igénybevételről

Szándéknyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhezKÖZLEMÉNY A 2022/2023 NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEIRATÁSRÓL

 

Tisztelt Szülők!

 

Akiknek gyermeke 2022.augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét , akkor csak 2023. szeptember 1-től kell kötelező jelleggel óvodába járnia.A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy hogy 3 éves kor előtt kezdje meg a gyermek az óvodát, abban az esetben, ha 2022.09.01-2023.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis abban az esetben, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel. Ebben az esetben egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni, mely letölthető az óvoda honlapjáról.

 

A 3 éves kortól kötelező óvodába járási kötelezettség alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni a gyermek 4 éves koráig. A szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes Járási Hivatalnál. E kérelem benyújtási határideje 2022.április 15.

Különös méltánylást érdemlő esetben- újabb kérelem alapján- annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a Kormány által kijelölt szerv felmentheti a gyermeket  az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. után is benyújtható.

 

  A beiratkozás időpontja: 

    2022. április 25. (hétfő)    8.00-18.00

    2022. április 26. (kedd)     8.00-16.00

    2022. április 27. (szerda)  8.00-16.00

Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

-       a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája

-       a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája

-       óvodai felvétel iránti kérelem jelentkezési lap (mely letölthető-, szerkeszthető nyomtatvány), de személyesen is kitölthető a helyszínen

-       Sajátos nevelési igényű gyermek esetén, szakértői vélemény

-       rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyennel)

-       a gyermek egészségi állapotát, óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó vagy elutasító döntését írásos formában (határozat) közli legkésőbb 2022.május 27-ig elektronikus úton.


Az óvodai felvétel iránti kérelem (jelentkezési lap), szándéknyilatkozat, szülői nyilatkozat letölthető a http://www.ovoda.felsopakony.hu oldalról.

Tisztelettel: Gelsiné Zsurka Zsuzsa    - óvodavezető -             SpamPoison - Spam 
Csapda - powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com